Hjelp ved dødsfall

Slik hjelper vi deg

Eiker Begravelsesbyrå hjelper deg med alt knyttet til et dødsfall.Vi loser deg gjennom planleggingen av begravelsen, og er en støttespiller i en ellers vanskelig situasjon. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

 • Henting ved dødsfall i hjemmet eller i institusjon

 • Valg av kiste og eventuelt urne

 • Stell og nedlegg i kiste

 • Syning av den døde

 • Tilrettelegging av seremoni i kirke eller kapell

 • Prest / Taler

 • Dødsannonse og minneside

 • Sanghefter / Program

 • Valg av kiste og eventuelt urne

 • Blomster

 • Minnealbum

 • Streaming / opptak av seremonien

 • Minnesamvær med alt tilbehør

Våre tjenester

Vi hjelper deg også etter begravelsen

Eiker Begravelsesbyrå kan også hjelpe deg med mye etter begravelsen. Ta kontakt med oss når som helst dersom det er noe du lurer på.

 • Gravstein (Besøk oss for veiledning og se vår utstilling av gravstein)

 • Innskripsjon av nytt navn på eksisterende stein

 • Ventetegn / gravkors til gravstedet

 • Hjelp til utfylling av skjemaer i forbindelse med planlegging av egen gravferd

 • Gravferdsstønad fra NAV

 • Takkekort

 • Takkeannonse i avisen

to personer som har en samtale ved et bord, bare hender er avbildet