Hjelp ved dødsfall

Å miste et barn

Noe av det vanskeligste man kan oppleve er å miste sitt kjære, lille barn – enten i mors liv, ved fødsel eller i barnets første leveår. Midt i sorgen er det mye man må ta stilling til, og man må planlegge en eventuell seremoni. Eiker Begravelsesbyrå i Hokksund har forståelse for at dette kan være belastende, og vil bistå dere gjennom hele prosessen. Dere kan føle dere trygge i møte med våre konsulenter.

Gravferd for et barn

Når dere skal bestemme dere for hvordan dere vil ta endelig avskjed med barnet deres, er det viktig at dere lytter til dere selv og hverandre. Dere skal også vite at dere er midt i en prosess hvor det er vanlig å skifte mening mange ganger underveis.

Planlegging av den endelige avskjeden, er noe av det siste dere kan gjøre for barnet. Tenk nøye gjennom hvordan dere ønsker at begravelsen skal være.

Det finnes ingen begrensning på hvor gammelt et dødfødt barn må være for å kunne gravlegges. Dere kan gravlegge barnet deres selv om det har dødd svært tidlig i svangerskapet dersom dere ønsker det.

Dersom dere ikke føler behov for å gjennomføre noen seremoni eller ønsker å ordne med begravelsen selv, vilsykehuset i samarbeid med kirkegårdsmyndighetene sørge for at det dødfødte barnet blir gravlagt i anonym, umerket grav i minnelund, eller eventuelt i egen minnelund for barn der hvor dette finnes. Ved enkelte sykehus har de et fullmaktsskjema som dere skriver under på, og som dokumenterer valget dere har gjort i forhold til gravsted.
blomsterkrans som er hjerteformet

Økonomi

Dersom dere velger å opprette et eget gravsted, er det noen ting dere bør ta stilling til: Enten kan dere ha en tradisjonell, enkel grav med gravstein og beplantning. Alternativt kan man velge et dobbelt gravsted, gjerne kalt familiegrav. Dette valget vil som oftest medføre noen ekstra kostnader i forhold til feste av gravstedet.

Dersom man gjennomfører en kremasjon kan man velge ut et eget urnegravsted med gravstein. Vi gjør oppmerksom på at det kun er en person som kan stå som fester for selve gravstedet. Man kan også velge en anonym grav/minnelund for sitt dødfødte barn.

Sermonien

Som foreldre må dere ta stilling til om dere ønsker involvering fra prest og kirken når det gjelder selve seremonien. Alternativt er det mulig selv å ha ansvar for innholdet i seremonien, benytte seg av livssynsnøytral seremonileder eller eventuelt seremonileder fra andre trossamfunn. Ved kirkelig seremoni avholdes denne gjerne i kirke eller kapell. Sykehusene disponerer ofte egne kapeller som kan være egnet for avskjedsstunder for små barn. Tilgang til å bruke kirke fordrer som oftest en seremoni i regi av Den norske kirke eller andre godkjente trossamfunn i kirkene på aktuelt sted.