Pakkepris 28 600,-

Gravferd med seremoni

En komplett seremoni gjennomført på enkleste måte, hvor de fleste valg er tatt på forhånd. Et verdig og kostnadseffektivt alternativ til den tradisjonelle gravferden.En slik ferdig planlagt løsning har begrenset mulighet for egne ønsker, men har enkelte tilvalg som de pårørende kan legge til om ønskelig.

Inkluderte tjenester
 • Samtale med byrå

 • Bestillinger

 • Meldinger

 • Kiste inkludert utstyr

 • Stell og nedlegg i kiste

 • Transporter

 • Seremoni

 • Pynting i seremonien

 • Blomster

 • Mannskap i seremonien

 • Program

 • Digital kunngjøring

Tillegg iht. prisliste
 • Digital annonse

 • Annonse i papiravis

 • Syning

 • Eget tøy på avdøde

 • Bårehenting

 • Overtid

 • Dekorasjon på kiste

SEREMONISTEDER:
Nedre Eiker: Mjøndalen kirke, Nedre Eiker kirke
Øvre Eiker: Haug kirke
blomsterkrans som er hjerteformet

Forbehold

 • Seremonien er i store trekk ferdig planlagt. Det er lagt opp til en kort planleggingssamtale, men denne kan gjerne tas over telefon.
 • Det inngår to kistevalg i pakken. En enkel hvit kiste (Basis 64) eller en trehvit furukiste (Toten T8).
 • Transport av kisten vil foregå innenfor normal arbeidstid - mandag til fredag 08.00-15.30. Eventuell overtid faktureres i henhold til prislisten.
 • Henting på båre medfører en ekstra transport som ikke er inkludert i pakken. Eventuell bårehenting faktureres i henhold til prislisten.​
 • Ved rett til transportstøtte fra NAV vil stønaden dekke byråets transportkostnader utover egenandelen som er inkludert i pakken.
 • Seremonien vil finne sted i utvalgte kirker/kapell. Se egen liste.
 • Dato og tidspunkt for seremonien styres av byråets kapasitet.
 • Én assistent fra byrået vil være til stedet under seremonien. Assistenten pynter og klargjør før seremonien og rydder etterpå.
 • Det er inkludert 50 enkle program i pakken. Det vil ikke være mulig å bestille flere program utover dette.
 • Med digital kunngjøring menes opprettelsen av en minneside som de pårørende kan dele digitalt med familie og venner.
 • Annonse kan utarbeides i samarbeid med byrå. Digital annonse på minneside kr 800,-.
  Papirannonse etter avisens takster.
 • Minnebok er ikke inkludert i pakken.