Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Eiker Begravelsesbyrå

Øivind Olav Gramdal

Født 18.04.1944
Død 05.06.2014

Finn Andre Ruud

Født 13.06.1926
Død 07.06.2014

Harald Henning Alfsen

Født 20.11.1944
Død 03.06.2014

Leif Fredriksen

Født 28.07.1932
Død 03.06.2014

Tove Britt Melkvik

Født 17.07.1952
Død 04.06.2014

May-Britt Krag-Rønne

Født 20.05.1949
Død 03.06.2014

Olav Bø

Født 01.03.1933
Død 02.06.2014

Arne Larsen Sangwill

Født 15.04.1922
Død 29.05.2014

Bjørn Robert Olsen

Født 28.01.1958
Død 28.05.2014

Liv Johansen

Født 11.04.1938
Død 27.05.2014

Bente Bryde Christensen

Født 15.08.1951
Død 28.05.2014

Hans-Erik Ellingsen

Født 27.10.1928
Død 22.05.2014
Kontakt Oss
x