Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Eiker Begravelsesbyrå

Knut Bjarne Andersen

Født 28.10.1936
Død 06.04.2019

Berit Synnøve Myhre

Født 06.04.1946
Død 16.04.2019

Sissel Bøe

Født 14.02.1935
Død 14.04.2019

Britt Siqveland

Født 06.08.1950
Død 10.04.2019

Borghild Stensrud

Født 06.07.1939
Død 07.04.2019

Åge Høiås

Født 30.01.1948
Død 12.04.2019

Bjørn Ristvedt

Født 01.10.1929
Død 10.04.2019

Elise Bergan Tveito

Født 15.05.2010
Død 09.04.2019

Liv Randi Lindeman

Født 01.05.1943
Død 12.04.2019

Per Brandal

Født 25.05.1926
Død 01.04.2019

Inger Synnøve Florvik

Født 20.12.1928
Død 04.04.2019

Arne Ruth Pettersen

Født 08.03.1929
Død 11.04.2019
Kontakt Oss
x