Antall i seremonien

I tråd med nasjonale retningslinjer er det nå begrenset antall plasser i kirker og kapeller. Nøyaktig antall varierer fra sted til sted, og vi har derfor laget en oversikt her:

Mjøndalen kirke:

Nedre Eiker kirke:

Nedre Eiker kapell:

Haug kirke:

Vestfossen kirke:

Fiskum kirke:

Gamle Fiskum kirke:

Bakke kirke:

Bingen kapell:

68+20

65

25

70+20

90+40

55+25

35

80+10

30

Begravelse Nedre Eiker kirke.jpg