Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Eiker Begravelsesbyrå

Ove Hunstadbråten

Født 08.10.1926
Død 23.09.2018

Leif Ronny Holtnæs

Født 01.10.1958
Død 20.09.2018

Arne William Diesen

Født 26.02.1938
Død 23.09.2018

Elna Hveem

Født 16.12.1923
Død 21.09.2018

Eva Mary Øien

Født 04.02.1928
Død 18.09.2018

Gerd Steen Lauritzen

Født 02.03.1923
Død 21.09.2018

Bjarne Henriksen

Født 03.10.1932
Død 14.09.2018

Lilly Gustavsen

Født 23.12.1919
Død 20.09.2018

Emmy Solveig Andersen

Født 13.05.1924
Død 19.09.2018

Randi Berg Næss

Født 26.03.1947
Død 20.09.2018

Signe Zimmermann

Født 25.07.1928
Død 19.09.2018

Willy Bollerud

Født 02.10.1932
Død 18.09.2018
Kontakt Oss
x